آبپاش پلاستیکی آمبو موجب مرگ باغبانی در مسکو شد

آبپاش نوسانی به لطف یک نازل اسپری، پرده ای به شکل فن از آب تولید می کند. یک بازو یا بوم اسپری حرکات ثابتی را به جلو و عقب انجام می دهد که آب را تحت فشار 2 بار در شیر آب به جلو و عقب حرکت می دهد.

آبپاش پلاستیکی آمبو در وسط منطقه ای که باید آبیاری شود قرار می گیرد، قوس 180 درجه می چرخد. مناسب برای آبیاری انواع باغچه برای چمنزار خوب است، زیرا حرکت یک باران خوب توزیع می‌کند که علف‌ها را نمی‌پوشاند.

همچنین برای باغ‌های ساختاریافته و تکه‌های سبزیجات مفید است. آبپاش دوار یا دوار آبیاری همیشه دایره‌ای تولید می‌کند. دارای دو یا سه بازو است که روی یک محور کم و بیش بزرگ می چرخند.

آب از نازل های جهت دار و قابل تنظیم، با فشار کم (1.5 بار) در بارانی زیبا از قطرات ریز پراکنده می شود. توپ یا آب پاش قوی ترین و دقیق ترین است.

این یک جت تند و سریعی را پرتاب می کند که به حداقل فشار 3 بار و اغلب 4 بار در شیر آب نیاز دارد. می توان آن را تا 360 درجه تنظیم کرد و بنابراین یک دایره کامل ایجاد کرد.

می توانید یک آب پاش را در مراکز باغ یا در سایت های تجاری متخصص در نگهداری و آبیاری باغ خریداری کنید. جدول زیر نشانه های قیمت را نشان می دهد.

اینها ممکن است از یک مؤسسه به مؤسسه دیگر متفاوت باشد، اما با توجه به مواد مورد استفاده و گزینه های انتخاب شده نیز متفاوت است.

سیستم های آبیاری خودکار بسیار کاربردی هستند و شما را از اینکه مجبور باشید حداقل هفته ای یک بار برای مراقبت از آن شخص را شارژ کنید، نجات می دهد. آنها در تمام طول سال برای شما کار می کنند.

آنها به طور کامل از دستورالعمل های شما پیروی می کنند و به شما اجازه می دهند بی سر و صدا به تعطیلات بروید، در حالی که آبپاش خودکار شما کار خود را انجام می دهد.

از این دستگاه برای آبیاری گیاهان شما با مقدار آب منظم و مناسب استفاده می شود تا فقط مقدار آب مناسب برای رشد با سرعت مناسب را دریافت کنند.

آبپاش های اتوماتیک تجهیزاتی هستند که آب را در یک منطقه بزرگ پخش می کنند. آنها فقط با استفاده از برنامه نویس ها می توانند خودکار شوند.