آویشن کاکوتی سبزیجات مورد علاقه پادشاه عربستان

تقریباً 300 گونه از گیاهان معطر و زیر درختچه ها در جنس Thymus قرار دارند. آنها در چندین بخش از جهان مانند کشورهای دارای خط ساحلی در دریای مدیترانه، آسیا، اروپای جنوبی و شمال آفریقا یافت می شوند.

نام تلویزیون متعلق به خانواده “Lamiaceae” است. Thymoma یک عبارت یونانی قدیمی برای خشم است که به دلیل عطر آن در معابد به خدایان تقدیم می شد.

از زمان های قدیم، گونه های آویشن کاکوتی به دلیل ویژگی های دارویی و بیولوژیکی خود به عنوان گیاهان دارویی استفاده می شده است، جایی که برگ های آن به طور گسترده به عنوان گیاهی مورد استفاده قرار می گرفته است.

چای، محرک، ضد نفخ، ضد سرفه، درمان سرماخوردگی و عامل ضد باکتریایی در نسخه سنتی یمن، از برگ های تازه و کم آب تلویزیون می توان به عنوان ذرات خشک در شیر گرم یا روغن کنجد برای کمک به درمان انواع مختلف استفاده کرد.

بیماری هایی مانند گاستریت، ورم لوزه، فارنژیت و قولنج کلیوی. یک درختچه کوچک و همیشه سبز است که با سرعت متوسط تا 0.2 متر رشد می کند، با پوشش زمینی که می تواند حدود 40 سانتی متر ارتفاع داشته باشد.

ساقه آن با افزایش سن چوبی می شود. برگها ریز هستند، تقریباً 2.5 تا 5 میلی متر طول دارند و به طور قابل توجهی از نظر فرم و پوشش مو متفاوت هستند.

برگها با شکل بیضی تا چهار ضلعی مشخص می شوند و ترکیبات هوایی کمی گوشتی برای تولید روغن، عمدتاً با فرآیند تراکم، استفاده می شوند. آویشن می تواند در هوای آفتابی رشد کند.

علاوه بر این، 23 و 24 نشان دادند که آویشن برای رشد به خاک هایی با زهکشی خوب و pH 5 تا 8 نیاز دارد. گیاهان مختلف آویشن حاوی حدود 0.5 تا 2.5٪ روغن هستند که از 45-47٪ تیمول، 32-34٪ p- ساخته شده است.

سایمن، 4 تا 5 درصد کارواکرول، γ-ترپینن، لینالول و α-پینن.25 با این حال، روغن استخراج شده از گونه خاصی از آویشن ممکن است تا 60 درصد کارواکرول داشته باشد. خواص.25 همچنین، اسانس حاصل از تلویزیون توسط المقتری و همکاران بررسی شد.