با پودر گوشت روز می توان در مصرف گوشت صرفه جویی کرد

در عملیات خشک کردن پودر گوشت روز همانطور که گفته شد، ماده به عضو شارژ می شود و به داخل مجرای می رود. این مجرا با سرعت بسیار بالا توسط روتور توربین می چرخد.

این توربین از بخار De Laval یا سایر بخارهای پرسرعت است. نوع توربین مشخص شده است که یک توربین بخار یک وسیله محرکه بسیار کارآمد برای چنین وسیله جداکننده ای است.

زیرا فشار بخار را می توان توسط شیر تنظیم کننده و همچنین توسط یک شیر اتوماتیک که در ارتباط با گیج استفاده می شود ثابت نگه داشت. با فشار ثابت، سرعت توربین به طور قابل ملاحظه ای ثابت است و در تعداد زیادی دور در دقیقه حفظ می شود.

بنابراین از نوسانات سرعت موتورهای الکتریکی به دلیل تغییرات در جریان جلوگیری می شود. مواد از مجرای عبور می کند و توسط عضو روی صفحه توزیع می شود و از این صفحه دوباره به سمت بیرون به دیواره های داخلی عضو فلر 21 پرتاب می شود.

و در یک دوش چتر مانند با سرعت بالا به بیرون پرتاب می شود. بخار ورودی به لوله با سرعت بالا از سوراخ های  خارج می شود و همانطور که به سمت پایین در اطراف لبه منحرف می شود.

این بخار برای ضربه زدن و جدا کردن ذرات خمیر و در همان زمان برای خشک کردن همان. گردش هوای گرم یا گرم در محفظه خشک کن حفظ می شود.

و مواد بیرون زده شده به بیرون توسط دستگاه خشک کن تقریباً به طور همزمان خشک می شود و به شکل پودر خشک و بسیار ریز به پایین محفظه می افتد.