دستگاه ساکشن تک شیشه ای را می توان به عنوان تصفیه هوا برای آکواریوم استفاده کرد

پاکسازی راه هوایی به پاکسازی هرگونه انسداد راه هوایی ناشی از اجسام خارجی مانند گل، شن و مواد زیستی مانند خون، استفراغ یا تکه‌های دندان با استفاده از فناوری انتخابی، قابل حمل اشاره دارد.

هنگامی که در مورد دستگاه ساکشن تک شیشه ای قابل حمل اعمال می شود، استانداردهای طراحی و آزمایش فاقد ارتباط بالینی هستند، که نشان می دهد.

دستگاه های موجود در حال حاضر یا بسیار سنگین و حجیم هستند و نمی توان آنها را حمل کرد، یا با وجود مطابقت با استانداردهای ISO 10079-1، انرژی کافی برای مفید بودن ندارند.

عدم ارتباط بالینی علیرغم مطابقت با استانداردهای طراحی تولید به دلیل همکاری اندک بین آنهایی که استانداردهای بالینی را توسعه می دهند و ارگان هایی که استانداردهای طراحی و ساخت را حفظ می کنند، ایجاد می شود.

مجموعه استانداردهای به روز شده ای مورد نیاز است که به طور دقیق الزامات و مشخصات مبتنی بر شواهد را منعکس کند، که باید طرح های مهندسی معتبر، منطقی و مرتبط و استانداردهای ساخت.

را با در نظر گرفتن سناریوهای منحصر به فرد پیش روی مراقبت از مصدومان پیش بیمارستانی ارتقا دهد. هدف این مقاله بررسی انتقادی استانداردهای موجود برای دستگاه‌های ساکشن قابل حمل و پیشنهاد اصلاحات بر اساس شواهد و الزامات، به‌ویژه برای موقعیت‌های پیش بیمارستانی غیرنظامی و مراقبت از مجروحان جنگی است.

انسداد راه هوایی یک انسداد در هر قسمت از راه هوایی بیمار است و اغلب به دلیل ترشحات بزاق، خونریزی یا تجمع استفراغ، دندان های شکسته، قطعات استخوانی و سایر مواد زائد ایجاد می شود که از گردش طبیعی هوا جلوگیری می کند

از این رو، رفع انسداد، روش اولیه برای احیای بیمار در هر سناریو پیش بیمارستانی است و در یادداشت احیا “ABC” – راه هوایی، تنفس و گردش خون گنجانده شده است.